Roller - beskrivelse af hieraki muligheder

Følg

Roller er en meget vigtig del af Ecofleet platformen.

Rollerne giver tilladelser/rettigheder til hvad og hvor meget kundens brugere kan se og udføre på Ecofleet kontoen. Stort set alt hvad der kan ses eller udføres på Ecofleet SeeMe platformen, er bestemt af hvilke flue-ben som er slået til. 

Det er kundens administrator, som bestemmer hvor mange roller (personalegrupper) der er brug for, og tune disse roller således de ønskede personale-grupper opnår den ønskede adgang og funktionalitet. Adgangen til de enkelte moduler, køretøjer, rapporter, etc. - kan sættes op således "nogen kan se alt" og "alle kan se noget" - i stort set enhver tænkelig kombination.

En god start er at overveje hvor mange typer personalegrupper der eksisterer i virksomheden - og oprette det samme antal roller, således hver personalegruppe får hver sin rolle, hvilket gør det relativ let at vedligeholde. Herefter - for hver rolle - sættes flue-ben i de tillader der skal gives - og hver person tildeles den rolle som matcher.

Billedet herunder og den tilhørende tekst er til inspiration.

Et tænkt eksempel

Direktøren kan se hvor alle køretøjer er, hvor de har været og hvornår.

SalgsChefen kan se hvilken sælger der lige nu kører i hvilken firmabil, og hvor den er lige nu, men ikke hvor sælgerne har været. Han kan også se hvor køretøjer i gruppen Levering er lige nu og hvor de har været.

Kundeservice kan se hvor deres køretøjer i gruppen Levering er, hvor alle deres teknikere er, hvor de har været og hvornår.

CallCenter kan kun se hvor biler i gruppen Tekniker 2 er, hvem der kører den, hvor den er og men ikke hvor den har været.

Chaufførerne i gruppen Tekniker 2 lægger selv bil til og kan derfor logge ind, men kun se eget køretøj, hvor det er lige nu og hvor det har kørt tidligere, samt kilometerregnskab i kørebogen.

Typiske roller

Rolle: Administrator
En ”Administrator” er typisk en person som kan alt i systemet: Oprette/redigere/slette brugere og køretøjer, samt trække alle rapporter og se hvor alle køretøjer befinder sig eller har været.

Rolle: User/Bruger
En ”bruger” er en person som kan logge ind, se køretøjer eller trække rapporter, altså ”gøre noget ” på brugerfladen.

Rolle: Driver/Chauffør
En ”chauffør” er en person, som arbejder ”i marken” og betjener et køretøj eller en maskine, men som aldrig logger ind. Kan vedkommende logge ind, er han/hun "bruger".

Andre roller
Administrator, Bruger og Chauffør, er de mest brugte roller. Alt efter Jeres behov kan oprettes andre roller som f.eks.: Direktør, Manager, Teamleder, Kørselsleder, Bogholder, Personaleafdeling, etc.

Køretøjer
Vi kan f.eks. tilsikre at den enkelte medarbejder kun kan se sit eget køretøj, mens andre personer kan se en gruppe eller alle køretøjer. Nogle skal måske kunne se hvor bilen er lige nu, mens andre skal kunne se hvor bilen har været samt hvornår.

Køretøjets navn/registreringsnummer
I kundens Ecofleet konto, har et køretøj både et navn (f.eks. Mors’ racer) og et registreringsnummer (AB 12 345). Idet nogle af vore værktøjer arbejder ud fra navnet, mens andre værktøjer arbejder ud fra registreringsnummeret, gør vi det under installationen og igangsætningen af Ecofleet kontoen, at vi sætter disse to (navn og registreringsnummer) til det samme (nemlig registreringsnummeret). I bedes venligst ikke ændre på disse to felter, før vi klarmelder projektet.

KøretøjsGrupper
Nogle medarbejdere (brugere) ønsker at (eller må kun) kunne se en gruppe af køretøjer. F.eks. Salg, Service, Teknik, etc. I din Ecofleet konto – se Indstillinger / Køretøjer - kan du oprette en køretøjsgruppe og evt. undergrupper. Ønsker du at et køretøj tilhører en bestemt gruppe, kan du tildele køretøjet en eller flere grupper.

HJÆLP
Opsætningen af din Ecofleet konto er vigtig for at systemet kan udføre/vise det du ønsker. Kontakt endelig din Ecofleet ProjektLeder, hvis du har brug for hjælp.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt