Bilens batteri aflader efter jeg har monteret en tracker

Følg

Indledning

FleetComplete/Ecofleet har mere end 500.000 GPS trackere kørende i marken, og vi får en gang imellem henvendelser, som går på at GPS trackeren er mistænkt for at aflade batteriet. De fleste henvendelser kommer i vinterperioden, hvor batteriet lever et hårdere liv (varme i sæderne, lys for og bag, varmeblæser, korte ture, etc.)

Kunder som oplever begyndende problemer med at kunne starte bilen eller holde strøm på batteriet, henvender sig naturligt nok ofte på et værksted. Vi har set nogle gange at et værksted, som oplever at der sidder en tracker i OBD stikket, konkluderer at det må være trackeren, som er årsagen og sender kunden hjem med den besked.

I nogle tilfælde afmonterer værkstedet trackeren, og fakturerer kunden for arbejdsløn. Nogle gange er der målt et ekstremt højt strømforbrug, som begrundelse for afmonteringen. Nogle gange er der skiftet andre reservedele, som slører billedet af hvad der reelt er årsagen.

Nogle gange er der slet ikke problemer med manglende strøm eller afladning, men et eller andet i bilen som blokerer for at den kan starte. Ecofleet har oplevet en splinterny varevogn, som efter at være løftet op på en lift, måtte have computeren nulstillet før den kunne starte. Der var formentlig en software-fejl i tyverialarmen.

Da dette sker efter at en GPS tracker er monteret, faldt mistanken straks på trackeren, som viste sig at være ubegrundet.

Hvis værkstedet afmonterer

Hvis værkstedet afmonterer en GPS tracker - uden forudgående aftale med leverandøren eller montøren - så fratages Ecofleet dermed den juridiske udbedrelses-ret og -pligt. Med andre ord: Ecofleet har pligt til at undersøge og udbedre et problem.

Med andre ord:
Et værksted som afmonterer en GPS tracker uden forudgående aftale, gør det for egen regning og kan ikke rejse krav om betaling.

Al elektronik kan gå i stykker

Skulle det forekomme at en tracker er/bliver defekt (alle trackere er testet og godkendt i produktionen), så ombytter vi den naturligvis, som vi er berettiget til.

Nogle af vores GPS trackere monteres i OBD-II service-stikket, som benyttes af alle biler produceret efter år 2001. Nogle bilers OBD-II stik indeholder endvidere en CAN bus (efter 2008).

OBD-II standarden specificerer præcis hvor plus, minus og evt. tændingsføler, K- og L- kommunikationsledninger samt CAN bus, forefindes i OBD-II stikket.

Vores GPS trackere er designet til enten kun at benytte strømforsyningen, evt. modtage DTC koder på K- og L-ledningerne og evt. modtage specifikke informationer fra CAN bussen.

Aflæsning af OBD-data eller CAN bus data, er normalt slet fra som standard, og slås kun efter aftale med kunden.

Vores GPS tracker producenter, følger nøje med i udviklingen på de forskellige bilmærkers ODB-II stik og vi har en meget kort og direkte kommunikation med deres udviklingsafdelinger.

Vores GPS trackere kan både konfigurations- og firmware-opdateres, både i hvile og mens de kører, hvis dette er påkrævet eller ønskes.

GPS trackerens strømforbrug

Det er vores erfaring, at der kan være mange årsager til at et batteri aflader:

  • Batteriet har en celle som er klappet sammen - kan også ske på helt nye batterier.
  • Andet udstyr er monteret til fast strøm i bilen (kamera, lader til computer, etc.)
  • En dør/bagagerum stod på klem - en dørkontakt er defekt  - og loftlyset brænder.
  • Bilen stod med tænding på eller lyset blev ikke slukket.
  • En telefon, headset, navigator, kamera, etc. ligger til opladning i et usb stik.

Ecofleet kender det præcise strømforbrug for alle vores GPS tracker modeller og vi kan dokumentere det. Vi opfylder krav fra forsikringsselskaberne, vi overholder egne krav som er skrappere og vi har overvågnings-værktøjer, som kan kontrollere en lang række betingelser.

En GPS tracker er designet til at arbejde når der er tænding på bilen, eller når køretøjet/motoren kører. Når trackeren arbejder, aflæser den satellitter hvert sekund, og sender data til serveren 1 gang i minuttet. Strømforbruget når GPS trackeren arbejder ligger typisk på 100-250 mA, hvilket er ca. 1 til 3 watt, svarende til mindre end en enkelt loftlampe. 

5-10 minutter efter at tændingen slås fra, eller at køretøjet er parkeret, stopper trackeren med at arbejde og strømforbruget falder herefter til ca. en tiendedel (omkring 20 mA, som er et forsikringskrav for godkendte trackere).

Hvis værkstedet måler strømforbruget, mens trackeren arbejder, så vil de måle et strømforbrug som er alt for højt, og som på ingen måde er retvisende. Når Ecofleet laver en strømmåling, så måler en computer strømforbruget op til 4 gange i sekundet, gennem mange timer, hvilket tegner et fuldstændigt billede af det reelle forbrug.

Ud over det lave strømforbug i hvile, har vi også mulighed for at lægge trackeren i en sleep-mode, hvilket reducerer strømforbruget endnu mere. Dette gør vi kun yderst sjældent, og i disse tilfælde er det oftest kun på køretøjer med CAN bus, som starter en midlertidig CAN bus kommunikation, så snart central-låsen betjenes fra eller en dør åbnes.

Vi kan dokumentere GPS trackerens strømforbrug

Herunder ser du en "afladning" på et helt almindeligt 80 ampere timers batteri i en Nissan Primera, som har en Ecofleet FM-plug4plus tracker installeret. 

Den valgte periode er en uge fra d. 19. Juni til d. 27 Juni 2017, hvor bilen holder stille.

Batteriet aflader i løbet af disse 12 dage fra ca. 12,5 volt til ca. 12,3 volt, hvilket stort set svarer til batteriets selv-afladning. 

De gule spidser som går lidt over 14 volt, skyldes at batteriet lades op når motoren er igang.

Herunder vises strømforbruget for en OBD tracker, hvor trackerens interne back-up batteri er fuldstændig afladet, på det tidspunkt hvor GPS trackeren sættes i OBD stikket. I løbet af en time lader det interne batteri op, hvorefter strømforbruget (i normal mode), falder til de forventede 24 mA.

De tre røde pile, viser at GPS trackeren sender sin positionen hver time, selv når den er i hvile. Ved at kommandere GPS trackeren til at gå i sleep mode, kan vi eliminere disse positioner, hvilket vi dog fraråder.

 StrømMålinger - DOWNLOAD

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt