Når en tracker er længe om at fange satellitter

Følg

Problem

En kunde klager over at hans tracker, er længe om at finde satellitter, hver gang bilen startes.

Mulige årsager

  1. Kunden afmonterer trackeren fra OBD stikket, når han stopper motoren
  2. OBD trackeren sidder i et kabel i cigar-stikket
    (i mange biler forsvinder spændingen når man slukker motoren)
  3. Bilen har ikke spænding på OBD stikket, når tændingen slås fra.
  4. Bilen holder i parkeringskælder og har mistet satellit forbindelser

Beskrivelse

Trackeren og dens data har bedst af at trackeren sidder til spænding konstant.

Hvis spændingen forsvinder når man slår tændingen fra, eller hvis chaufføren med jævne mellemrum piller trackeren ud og sætter den i igen, så skal trackeren - når bilen startes eller trackerne monteres - igen lede efter tilstrækkeligt mange satellitter, for at kunne beregne positionen, hvilket nemt tage 4-5 minutter (~3-5 km).

Dette billede viser rådata

I billedet vises bilens tænding i kolonnen EngineStatus. Når kolonnen viser 1, er der tænding på. Når kolonnen ikke viser noget, er tændingen slået fra.

Man kan i dette eksempel se i rådata, at der sker noget med power (spændingen), når tændingen slås fra eller til – hvilket tyder på at OBD stikkets spænding forsvinder – eller at trackeren afmonteres.

Spændingen forsvinder når tændingen slås fra, og kommer igen når der sættes tænding på.

Tidsstemplet viser forløbet. 

Kl 11:36:44 falder spændingen fra 14 volt til 9 volt og falder herefter helt til nul.

Kl 11:43:48 sættes der igen tænding på og spændingen stiger efterfølgende op til 11 volt.

 

mceclip0.png

 

Alternativ montering

Hvis det er OBD stikket der smider strømmen, når tændingen slås fra - det kan et værksted oplyse  eller måle - så kan trackeren alternativt monteres direkte på batteriet i motorrummet, i en vandtæt boks - eller man kan få en anden type tracker, som er fastmonteret.

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt