Generelle installationskrav - LÆS FØR DU INSTALLERER

Følg

Opdateret 2. august 2017 (se afsnit mærket 170802)

----------------------------------------------------------------------------------

VIGTIGT – Installation guidelines:

Formålet med dette dokument er at etablere minimumsstandard for installation af Ecofleet GPS-enheder i køretøjer. Intentionen er at give tekniske retningslinjer for kabling, stik/konnektorer og komponenter anvendt i alle installationer for at opnå en konsekvent høj kvalitet af installationsarbejdet.

 • Et simkort er allerede installeret i enheden.
 • Afklip eventuelt overskydende ledning, klip længderne, så de ikke kortslutter. Derefter skal de isoleres med isoleringstape.
 • Det forventes alle ledningssamlinger loddes.
 • Jord-kablet skal montere direkte på køretøjets chassis for at eliminere enhver tilbagekobling eller interferens med et af køretøjets andre kredsløb.

Hovedenheds strømforsyning

Når du installerer GPS-enheden, skal strømforsyningen til enheden tages fra en uafbrudt batterikilde mellem 9-36V. 5A sikringer skal føjes til forsyningsledningen (hvis ikke allerede medtaget). Strømforsyningen kan ikke trækkes fra højfluktuerende strømkredsløb, især lyskredsløb og usikre forbindelser mv. Under ingen omstændigheder skal der tages strøm fra SRS- eller ABS-systemer.

Tændingsforsyning

Tændingsindgangen på Ecofleet-enheden skal sikres og tages fra en pålidelig forsyning. For eksempel direkte fra køretøjets tænding eller sikringskasse. Det anbefales ikke at piggy-back et eksisterende system som en radio, varmeapparat, aircon osv., da disse kredsløb kan ’backfeede’ og oprette et falsk tændingsalarmsignal, medmindre du bruger ’ferrit ringe’ omkring de strømførende ledninger.

Hovedenheds montering

Ved montering af hovedenheden skal følgende punkter tages i betragtning. Enheden skal være:

 • Placeret så tæt på strømkilden som muligt og dermed eliminere behovet for lange ledningslængder, som kan virke som en antenne og forårsage elektrisk støj gennem radioen.
 • Ude af syne og ikke i en position, hvor det let kan manipuleres.
 • Monteres sikkert for at undgå stød og vibrationer.
 • I et tørt område (dvs. ikke i fodhullet, der kan blive fugtigt i vådt vejr)

Antenne montering (GPS)

Ved montering af GPS-antennen skal følgende punkter tages i betragtning. GPS-antennen skal være:

 • Med topsiden vendende opad
 • Der må ikke være metal, der dækker antennen eller direkte over den
 • Placeres så højt som muligt uden at være indlysende.
 • Holdes væk fra AM / FM-radioantenne. For at undgå interferens må du ikke køre GPS / GSM-antennens ledninger langs med eller over AM / FM-radioen.
 • Antenner kabler må ikke løbe sammen med strømkabler. Hvis dette ikke kan undgås, træk 1 x ’ferrit ring’ omkring strømførende ledning. Ferrit ringe forsøger at eliminere interferens, især med ældre radioer.

Antenne montering (GSM)

Ved montering af GSM-antennen skal følgende punkter tages i betragtning. GSM-antennen skal være:

Ideelt monteret ved forrudens nederste del for maksimal GSM-modtagelse. Men hvis en installation er skjult og skal gemmes, skal følgende tages i betragtning:

 • Det må ikke være metal, der dækker antennen eller direkte over det.
 • Placeres så højt som muligt uden at være indlysende.
 • Holdes væk fra AM / FM-radioantenne for at undgå interferens.
 • Antenner kabler må ikke løbe sammen med strømkabler. Hvis dette ikke kan undgås, træk 1 x ’ferrit ring’ omkring strømførende ledning. Ferrit ringe forsøger at eliminere interferens, især med ældre radioer.

----------------------------------------------------------------------------------

To typer montering ...

Ecofleet tilbyder to typer installationer:

Skjult (forsikringsgodkendt)

En skjult installation, betyder at føreren af køretøjet, ikke kan tilgå f.eks. ledninger, sikringer, antenner - uden at adskille køretøjet, ved brug af værktøj.

Denne type installation, anbefales ved montering i f.eks. service-vogne, hvor føreren af køretøjet, ikke må kunne udføre indgreb i installationen, ved f.eks. at fjerne sikringen eller tildække antennen, og dermed reducere eller ligefrem ødelægge trackerens virkemåde.

Åben

 En åben installation, betyder at føreren af køretøjet, muligvis kan tilgå sikringen og/eller antennen.

----------------------------------------------------------------------------------

Montering med Startspærring

Startspærring udføres oftest kun i forbindelse med scanning af chaufførkort/polet.

Udføres kun på starteren, aldrig på tænding eller brændstofpumpe.

Se info omkring styreledning fra GPS Manualen i de enkelte vejledninger (findes på Ecofleet kundeservice side).

 Startsp_rring.png

----------------------------------------------------------------------------------

Beeper/Hyler/Buzzer

Nogle kunder opfatter den tilkoblede beep/hyler, som meget larmende.

Et trick til at dæmpe lyden kan være at montere et stykke tape over hullet i midten.

 4.png

----------------------------------------------------------------------------------

Ledninger der skal forbindes

En typisk installation kræver kun 3 ledninger. Resten kortes af og isoleres.

5.png

6.png

----------------------------------------------------------------------------------

Dobbelt sikringsholder

Hvis du anvender dobbelt sikringsholder ved åbne installationer være da opmærksom på følgende:

 1. Fjern den originale
 2. Indsæt den Ecofleet-godkendte dobbelte sikrings-holder, således spændingen (12/24 volt), går ind i toppen af sikringsholderen.
 3. Indsæt den originale sikring i sikringsholderen, i soklen til venstre, tættest på den originale
 4. Indsæt sikringen til beskyttelse af Ecofleet-udstyret i soklen til højre.

7.png

----------------------------------------------------------------------------------

RFID læser / monteringsbeslag

Montering af RFID læser bag et panel kan EVT give problemer med rækkevidden pga panelets tykkelse, isolering, etc.

Desuden kan læseren falde af, uden at dette opdages, eller klistermærket kan falde af eller sidde skævt i forhold til læseren, således aflæsning af kortet vanskeliggøres.

Evt. kan RFID læseren placeres fremme, således lysdioden er synlig. Kablet kan ofte føres mellem to paneler, så det ikke er nødvendigt at bore i panelet. Bliver det nødvendigt at bore hul i panelet til kablet, så husk at aftale dette med kunden. Nogle kunder er kede af dette hul når bilen skal sælges. Anvend så vidt muligt en blindprop eller lignende.

Evt. Brodit beslag som vist her.

----------------------------------------------------------------------------------

Værktøj (170802)

Nogle værksteder bruger de gamle prøvelamper, som er forsynet med en 5 watt glædelampe, som trækker 0.5 ampere (500 mA) når den lyser.

Disse prøvelamper kan skade de elektroniske lavstrøms-udgange i bilens styremoduler og må ikke bruges.

Det anbefales på det kraftigste at du kun bruger en diode-prøvelampe som bruger 20-25 mA når den lyser.

Eller endnu bedre:

Brug et voltmeter, som også viser dig om den ledning du har fat i, er en 5-volt eller en 12/24-volt ledning.

Vi ser af og til at en montør anvender en hobbykniv til at skære/file ledninger over. Dette kan forårsage et træk i kablet, og at ledningen trækkes ud af stikket eller kommer til at sidde løs, hvis man skærer ledningen tæt på et stik.

Det anbefales at du anvender en afisoleringstang, som ikke alene kan klippe ledninger over, men som også kan afisolere enderne.

Med lidt øvelse kan man trække ledningens plastik tilbage og blotte kobberet, med henblik på at lodde en ledning parallelt på.

Alle samlinger skal loddes sammen og isoleres med krympeflex eller isolerbånd.

For udekørende montører kan en gasloddekolbe anbefales.

8.png

Ved værkstedsmontering anbefales en temperaturstyret Weller loddekolbe.

9.png 


----------------------------------------------------------------------------------

Rørsamlere 

Anvend IKKE rørsamlere!

10.png

 

----------------------------------------------------------------------------------

Tændingsføler

11.png

En Ecofleet GPS skal vide, om der er tænding på køretøjet. 

Tændingsføleren skal måle 12-24 volt når nøglen er drejet til tænding, samt når nøglen er drejet til start (klemme 15). Dvs. Tændingsføleren må ikke falde ud under start.

12.png

----------------------------------------------------------------------------------

Bemærk ...

Stort set al elektronik i biler i dag, er styret af stel-kontakter.

Pas på, med at finde en tilfældig 12 volts ledning, som der kommer 12 volt på, når der sættes tænding på bilen. Det kan være en såkaldt pull-up indgang for en betjenings-kontakt, således de 12 volt forsvinder når en knap betjenes.

Nedenstående kunne være et eksempel på en el-rude styring.

13.png

----------------------------------------------------------------------------------

Antenne/GPS-boks placering ved skjult installation

Generelt set, gælder det for gps-antennen, at den skal have de bedst mulige betingelser for at “se himlen”, hvilket typisk opnås ved at montere antennen (eller trackeren hvis den har indbyggede antenner, under instrumentbordet indenfor det grønne område.

Vær opmærksom på at nogle produkter, anvender integrerede/indvendige antenner, og at boksen derfor helst skal vende på en bestemt måde.

Husk at:

 • stripse/fastgøre boks/antenne, således systemet forbliver
 • skjulte installationer, kræver at antennen ikke er synlig, eller kan tilgås eller saboteres, uden anvendelse af værktøj.

 

14.png

Nogle tracking-produkter har antennerne bygget ind i boksen. For disse produkter er det vigtigt, at antennerne vender opad.

Se venligst separat installationsvejledning for det enkelte produkt.

15.png

Eksempel for montering med integrerede antenner.

16.png

 

----------------------------------------------------------------------------------

Antenneplacering ved åben installation

Nogle tracking-produkter anvender eksterne antenner.

For disse produkter er det vigtigt, at antennen vender opad.

Se venligst separat installationsvejledning for det enkelte produkt.

 17.png

 

----------------------------------------------------------------------------------

Online registrering af installationen og test af positionen & data

Er du privatkunde og har valgt selv at montere, kan du se bort fra nedenstående. Vær dog opmærksom på, at der SKAL en autoriseret montør til, hvis monteringen skal være forsikringsgodkendt!

Monteringen SKAL altid afsluttes med en installationserklæring! Som autoriseret montør har du login til online registrering via websiden http://install.seeme.eu

På denne webside skal du registrere installationen og dermed validere at der er data på systemet inden du afslutter monteringen!

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt