25 gange og 60-dages reglerne

Følg

SKAT har indført to regler omkring anvendelse af firma biler:
25-gange og 60-dages reglen.

Fleet Complete's kørebog kan hjælpe dig med at overholde disse regler.

25-gange reglen

Fleet Complete kan automatisk sende dig en rapport, som oplyser om I overholder disse regler:

25dagesregel.png

60 dages reglen

I Autolog er det muligt at få optalt 60 dages kørsel mellem hjem og arbejdsplads jf. 60-dages-reglen.

 

Vigtig information:
Autolog er udelukkende et værktøj til at imødekomme 60-dages-reglen. Vi henviser derfor til SKAT, hvis du skulle være i tvivl om 60-dages-reglen og dens betydning for dig. Læs mere på SKAT’s hjemmeside her: 
60-dages-reglen

Hent vores PDF beskrivelse: KLIK HER

10_60_dages_regel.png

 

Før du går i gang med at opsætte 60 dages reglen i din kørebog, er det vigtigt at have oprettet din hjemmeadresse og klassificeret den som Privat. Dette gøres under ’Destinationer’ hvor du finder knappen: destination.png , tryk på denne og nedenstående vindue vil åbne.

10.1_60_dages_regel.png

Indtast her din hjemmeadresse, klassificer som privat og tryk gem, på denne måde kan kørebogen registrere når du kører hjemmefra og besøger en destination der er ramt af 60 dages reglen.

 

Følgende fremgangsmåde hjælper dig i gang med at opsætte 60 dages reglen i din kørebog. Der er tre trin du skal igennem før du har opsat 60 dages reglen for din arbejdsplads:

10.2_60_dages_regel.png

Såfremt du har flere arbejdspladser gentages ovenstående fremgangsmåde for hver arbejdsplads. Først skal din arbejdsplads defineres som en destination i Autolog, dette er vist nedenfor.

 

Definér destination

Start med at definér hvilken adresse der skal tælles 60 dage på. Opret en ny destination via ’Destinationer’ på forsiden eller redigér en tidligere oprettet destination. 

10.3_60_dages_regel.png

Her skal angives et navn for adressen (fx Kontor), den pågældende adresse og et formål for besøg ved adressen (fx Arbejde). Derudover skal du klassificere alle destinationer, hvor 60 dage skal optælles, som Erhverv, da 60-dages-reglen kun gælder på erhvervsadresser.

10.4_60_dages_regel.png

Når du har indtastet adressen og klassificeret destinationen som Erhverv, vælg derefter ’Valgmuligheder’ under 60dages-regel i bunden af vinduet.

Her opstår følgende muligheder:

  1. Vælg metode
  2. Vælg kørselsgodtgørelse til eller fra
  3. Vælg aktiv periode

Disse gennemgås nedenfor.

 

10.5_60_dages_regel.png

Vælg metode og kørselsgodtgørelse til eller fra

Vælg imellem to forskellige metoder for, hvordan 60-dages-reglen skal fungere for din destination:

  1. Opfang automatisk - Vælg opfang automatisk, når den pågældende arbejdsplads er en ’midlertidig’ arbejdsplads. Autolog tæller herefter automatisk 60-dages-reglen på destinationen.

Når du vælger ’opfang automatisk’ og at Autolog automatisk skal tælle 60 dages reglen for en midlertidig arbejdsplads kan du endvidere bestemme, om du får kørselsgodtgørelse, når du rammer destinationen i sektionen under ’Kørselsgodtgørelse’.

  1. Altid ramt - Vælg at destinationen altid er ramt af 60-dages-reglen når den pågældende arbejdsplads er fast og du forventer at besøge destinationen mere end 60 dage indenfor 12 løbende måneder. Denne destination vil herefter være defineret som en placering, hvor man ikke kan modtage kørselsgodtgørelse.

 

Vælg aktiv periode

Vælg til sidst en aktiv periode for, hvornår reglen skal gælde for destinationen og Autolog tæller antallet af besøg inden for denne periode. I rutelisterne vil du kunne se, hvor mange dage den pågældende destination er blevet besøgt.

10.6_60_dages_regel.png

 

Mere information
- De 60-dage er arbejdsdage, dvs. hvis du har ferie i perioden forlænges de 60 dage med antallet af feriedage. I Autolog kan man derfor registrere feriedage og dette gøres under indstillinger (jf. afsnittet ’Indstillinger’). En destination der omfatter reglerne skal som minimum besøges mindst en gang i en 60-dages periode. Er der feriedage indenfor denne periode tæller disse derfor ikke med i kravet.

- Autolog hjælper med at imødekomme kravet om at adresser der er ramt af 60-dages reglen skal besøges mindst en gang indenfor 60 arbejdsdage. Dvs. de 60 dage kan godt undgå at være indenfor 80 kalenderdage men 60 arbejdsdage

- Det er kun kørsel direkte mellem bopælen og den pågældende arbejdsplads, der tæller ved opgørelsen af de 60 dage. Hvis der køres fra den sædvanlige bopæl til flere arbejdspladser i løbet af dagen, er det altså kun kørslen fra bopælen til dagens første arbejdsplads og kørslen fra dagens sidste arbejdsplads tilbage til bopælen, der tæller med. Kørsel til andre arbejdspladser i løbet af dagen (som ikke foregår direkte fra bopælen) tæller derimod ikke med – og vil altid være erhvervsmæssig (kørsel mellem arbejdspladser).

- 60-dages-tællingen skal foretages for hver enkelt arbejdsplads for sig. I den sammenhæng er ”en arbejdsplads” alle de steder, hvor man som medarbejder udfører opgaver i arbejdsgiverens tjeneste, eksempelvis det faste arbejdssted, men også ved kunde – eller leverandørbesøg, et kursussted, en konference eller lignende. Det faktum, at man lejlighedsvis også udfører arbejdet på privatadressen indebærer dog ikke, at dette regnes for et arbejdssted i forhold til 60-dages-reglen.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt