Οδηγος εγκαταστασης AT2

Παρακολούθηση
warning.png Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αν αντικαταστήσετε την εσωτερική μπαταρία με μπαταρίες μη εγκεκριμένου τύπου. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές. 
 trashcan.png Διαχείριση απορριμμάτων: Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικούς χώρους συλλογής στο τέλος του κύκλου ζωής του. 

 

1. Εισαγωγή στη συσκευή AT2

Η συσκευή AT2 είναι μια συμπαγής, στιβαρή συσκευή εντοπισμού GPS που έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση σάκων, εργαλειοθηκών, εμπορευματοκιβωτίων, ρυμουλκούμενων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπου απαιτείται μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής και μικρός συντελεστής μορφής. 

Η συσκευή λειτουργεί με 3 μπαταρίες λιθίου AAA 1.5V, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε οποιοδήποτε σουπερμάρκετ/κατάστημα εργαλείων, και έχει διάρκεια ζωής έως και 3 έτη ανάλογα με τις ρυθμίσεις δεδομένων συσκευής. 

1.1 Χαρακτηριστικά της συσκευής AT2

 • Λειτουργεί σε δίκτυα 2G που παρέχουν επίσης περιαγωγή (roaming). 
 • Ενεργοποιείται σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια ή σύμφωνα με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης και αποστέλλει δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία και την κατάσταση μπαταρίας. 
 • H συσκευή αποστέλλει δεδομένα μία φορά την ημέρα όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι ακίνειτο. Όταν ανιχνεύεται κίνηση, αποστέλλει ενημερωμένα δεδομένα τοποθεσίας κάθε 1 ώρα κατά τη διάρκεια της κίνησης. 
 • Εύκολη εγκατάσταση – βεβαιωθείτε ότι το άνω μέρος της συσκευής είναι προσανατολισμένο προς τον ουρανό και το κάτω μέρος της συσκευής με το λογότυπο προς τα κάτω. 
 • Ο μικρός συντελεστής μορφής της συσκευής καθιστά εύκολη την απόκρυψή της για λόγους παρακολούθησης. 
 • Δυνατότητα χρήσης δετήρων καλωδίων για την τοποθέτηση της συσκευής στο σημείο προτίμησης του χρήστη. 
 • Δυνατότητα χρήσης ταινίας διπλής όψεως στο σημείο προτίμησης του χρήστη. 
 • Ευκολία αλλαγής μπαταριών από τον τελικό χρήστη. 
 • Οι συσκευές AT2 παραδίδονται σε ένα συμπαγές περίβλημα κατηγορίας προστασίας IP67 (αδιάβροχο). 

2. Λειτουργία Συσκευής στην πλατφόρμα FCPlus
2.1 FC Plus

Οι συσκευές παραδίδονται στους πελάτες προρυθμισμένες και έτοιμες προς χρήση. Ο τελικός χρήστης

δεν χρειάζεται να ρυθμίσει καμία από τις συσκευές, οι μόνες ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετίζονται με την εκχώρηση ονομάτων. 

Η Υποστήριξη Πελατών της Fleet Complete μπορεί να σας βοηθήσει με αυτή τη διαδικασία. 

2.1.1 Ρυθμίσεις στην πλατφόρμα FCPlus 
Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα FCPlus, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι οι εξής: 

211.png

Σ’ αυτή την οθόνη, παρατίθενται όλες οι διαθέσιμες συσκευές. 

Προκειμένου ο χρήστης να ορίσει τα ονόματα των συσκευών και να εκχωρήσει άτομα ή αντικείμενα σε αυτές, μπορεί να πλοηγηθεί στην επάνω δεξιά γωνία και να επιλέξει «Ρυθμίσεις». 

211_2_.png

Οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν από τους χρήστες είναι οι εξής: 

 1. Στην κύρια οθόνη, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στην επάνω δεξιά γωνία της πλατφόρμας.
 2. Επιλέξτε «Οχήματα» για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
 3. Βρείτε τον σειριακό αριθμό που αναγράφεται πάνω στη συσκευή AT2.
 4. Στην καρτέλα «Ιδιότητες» στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να εισαγάγετε μια περιγραφή του περιουσιακού στοιχείου σας για να μπορείτε να το αναγνωρίζετε μεταξύ των άλλων συσκευών.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.
2.1.2 Οθόνη Παρακολούθησης στην πλατφόρμα FC 
Στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας FCPlus, μπορείτε να έχετε μια συνολική εικόνα του στόλου περιουσιακών στοιχείων ή οχημάτων και, επιλέγοντας συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ή οχήματα, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα που αφορούν την τοποθεσία, την ταχύτητα, την τάση μπαταρίας καθώς και δεδομένα ιστορικού της κίνησης επιλέγοντας το στοιχείο «Άνοιγμα παρακολούθησης». 
213.png
213_2_.png 

Η οθόνη παρακολούθησης παρέχει ενημερώσεις τοποθεσίας σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες DDS (Ρυθμίσεις Δεδομένων Συσκευής) της συσκευής ενώ βρίσκεται σε κίνηση. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις DDS, η Υποστήριξη Πελατών της Fleet Complete θα χαρεί να σας βοηθήσει. 

 

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
1 στους 1 το βρήκαν χρήσιμο