AT2 Installasjonsveiledning

Følg
warning.png

Forsiktig! Fare for eksplosjon oppstår hvis du bytter ut det interne batteriet med et batteri av ikke godkjent type. Avhending og kassering av brukte batterier skal gjøres i henhold til stedlige regler og retningslinjer.

 trashcan.png

Avfallsbehandling: Utstyret må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall. Produktet må leveres til særskilte oppsamlingssteder for elektronisk avfall ved slutten av levetiden.

 

1. Innledning til AT2

AT2 er en kompakt, robust GPS-sporingsenhet som er laget for sporing av vesker, verktøykasser, konteinere, tilhengere og andre aktiva der lang batterilevetid og beskjedne ytre mål er påkrevd.

Enheten drives av 3 stk AAA 1,5V litium-batterier som er å få kjøpt på ethvert supermarked eller el-butikk, og holder enheten i gang i opptil 3 år avhengig av enhetens datainnstillinger.

1.1 AT2-karakteristikker

 • Fungerer i 2G-nettverk som også omfatter roaming.
 • Aktiveres til forhåndsbestemte tider eller i henhold til den innebygde bevegelsesføleren, og sender da data om lokasjon og batteristatus.
 • Når bevegelse merkes, sender enheten oppdatert lokasjon hver time i bevegelse.
 • Enkel installasjon – bare påse at den øvre delen vender mot himmelen og undersiden av enheten (med logoen) vender ned
 • Enkel å plassere, med kompakte ytre mål som gjør det enkelt å plassere enheten skjult.
 • Montering med strips på det stedet brukeren foretrekker
 • Montering med dobbeltsidig teip på det stedet brukeren foretrekker
 • Enkelt for sluttbruker å bytte batterier
 • AT2-enheter leveres i et kompakt, IP67-klarert hus (vannsikret)

2. Bruk av enheten i FC Plus
2.1 FC Plus

Enheten leveres til kunder forhåndskonfigurert og klar til bruk.

Sluttbrukeren trenger ikke å sette opp noen av enhetene, og behøver bare å foreta innstillinger med hensyn til navn på enheter.

Fleet Complete kundestøtte kan yte bistand med denne prosessen.


2.1.1 FC Plus-innstillinger

Etter pålogging til FCPlus-plattformen, er dette informasjonen som gis:

211.png

Alle tilgjengelige enheter er listet opp i dette skjermbildet.

For å gå til navngiving av enheter og tilordne personer eller objekter til dem, navigerer brukeren til det øverste høyre hjørnet og velger «Settings» (innstillinger).

211_2_.png

Handlingene som brukeren trenger å utføre er som følger:

 1. I hovedskjermbildet velger du «Settings» (Innstillinger) i det øvre høyre hjørnet av plattformen.
 2. Velg «Vehicles» (Kjøretøyer) for å vise listen over tilgjengelige enheter.
 3. Finn serienummeret som er preget på AT2-enheten
 4. Under fliken «Properties» (Egenskaper) på høyre side kan du oppgi en beskrivelse av gjenstanden for å identifisere denne blant andre gjenstander.
 5. Klikk på knappen «Save» (Lagre) for å iverksette endringene.

 

2.1.2 FC-sporingsskjermbilde

I hovedskjermbildet til FCPlus kan du få en total oversikt over flåten av gjenstander eller kjøretøyer, og ved å velge et bestemt kjøretøy eller gjenstand kan du vise data for lokasjon, hastighet og batterispenning, og i tillegg vise historiske bevegelsesdata ved å velge alternativet «Open Track» (Åpne spor).

213.png
213_2_.png 

Sporingsskjermbildet vil gi deg lokasjonsoppdateringer i henhold til de standard datainnstillingene til enheten mens den er i bevegelse.

Hvis du trenger å gjøre endringer ved enhetsinnstillingene, vil Fleet Complete brukerstøtte gjerne bistå deg med dette.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig