AT2 Installasjonsveiledning

Følg
warning.png

Advarsel! Fare for eksplosjon oppstår hvis du bytter ut det interne batteriet med et batteri av ikke godkjent type. Kassering av brukte batterier skal gjøres i henhold til Nasjonale regler og retningslinjer. 

 trashcan.png

Avfallsbehandling: Produktet må avskaffes og innleveres til oppsamlingssted /stasjon for avfallsmottak og håndtering for elektronisk avfall. 

 

1. Innledning til AT2

AT2 er en kompakt, robust GPS-sporingsenhet som er laget for sporing av vesker, verktøykasser, konteinere, tilhengere og andre aktiva der lang batterilevetid og beskjedne ytre mål er påkrevd.

Enheten drives av 3 stk AAA 1,5V litium-batterier som er å få kjøpt på ethvert supermarked eller el-butikk, og holder enheten i gang i opptil 3 år avhengig av enhetens datainnstillinger.

1.1 AT2-karakteristikker

 • Fungerer i 2G-nettverk som også omfatter roaming.
 • Aktiveres til forhåndsbestemte tider eller når deninnebygde bevegelsessensoren aktiveresenheten sender da data om lokasjon og batteristatus. 
 • Enheten sender data en gang per 24 time når enheten står stille.Når bevegelse merkes, sender enheten oppdatert lokasjonsdata hver time i bevegelse. 
 • Enkel installasjon – bare påse at den øvre delen vender mot himmelen og undersiden av enheten (med logoen) vender ned
 • Enkel å plassere, kompakte ytre mål som gjør det enkelt å plassere enheten skjult.
 • Montering med strips på det stedet brukeren foretrekker
 • Montering med dobbeltsidig teip på det stedet brukeren foretrekker
 • Enkelt for sluttbruker å bytte batterier
 • AT2-enheten erIP67godkjent (vannsikret) 

2. Bruk av enheten i FC Plus
2.1 FC Plus

Enheten leveres til kunder forhåndskonfigurert og klar til bruk.

Sluttbrukeren trenger ikke å sette opp noen av enhetene, og behøver bare å foreta innstillinger med hensyn til navn på enheter.

Fleet Complete kundestøtte kan yte bistand med denne prosessen.


2.1.1 FC Plus-innstillinger

Etter pålogging til FCPlus-plattformen, er dette informasjonen som gis:

211.png

Alle tilgjengelige enheter er listet opp i dette skjermbildet.

For å gå til navngiving av enheter og tilordne personer eller objekter til dem, navigerer brukeren til det øverste høyre hjørnet og velger «Settings» (innstillinger).

211_2_.png

Handlingene som brukeren trenger å utføre er som følger:

 1. I hovedskjermbildet velger du «Settings» (Innstillinger) i det øvre høyre hjørnet av plattformen.
 2. Velg «Vehicles» (Kjøretøyer) for å vise listen over tilgjengelige enheter.
 3. Finn serienummeret som er preget på AT2-enheten
 4. Under fliken «Properties» (Egenskaper) på høyre side kan du oppgi en beskrivelse av gjenstanden for å identifisere denne blant andre gjenstander.
 5. Klikk på knappen «Save» (Lagre) for å iverksette endringene.

 

2.1.3 FC-sporingsskjermbilde

I hovedskjermbildet til FCPlus kan du få en total oversikt over flåten av gjenstander eller kjøretøyer, og ved å velge et bestemt kjøretøy eller gjenstand kan du vise data for lokasjon, hastighet og batterispenning, og i tillegg vise historiske bevegelsesdata ved å velge alternativet «Open Track» (Åpne spor).

213.png
213_2_.png 

Sporingsskjermbildet vil gi deg lokasjonsoppdateringer i henhold til de standard datainnstillingene til enheten mens den er i bevegelse.

Hvis du trenger å gjøre endringer ved enhetsinnstillingene, vil Fleet Complete brukerstøtte gjerne bistå deg med dette.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig